Mali ste problémy s Vašim letom?

Meškal Vám let viac ako 3 hodiny po prílete alebo bol zrušený bez informovania vopred? Pravdepodobne máte nárok na odškodné.

Získame pre vás kompenzáciu až do výšky 600 €. Prípad Vám ZADARMO posudíme. Pomôžeme Vám s odškodným pre lety z rokov 2018,2019 a 2020.

S ČÍM VÁM POMÔŽEME?

Zažili ste problém z jednej z týchto oblastí? Napíšte nám, radi Vám pomôžeme.

Meškanie letu

Ak let mešká viac ako 3 hodiny a letecká spoločnosť vám nedala adekvátne odškodnenie.

Zrušenie letu

Ak vám zrušili let 14 a menej dní pred plánovaným odletom a letecká spoločnosť vám nedala adekvátne odškodnenie.

Zmeškanie nadväzného letu

Zmeškali ste nadväzujúci let vinou leteckej spoločnosti a tá vám nedala adekvátne odškodnenie.

Odopretie nástupu

Ak vám odopreli nástup do lietadla bez dostatočných dôvodov a letecká spoločnosť vám nedala adekvátne odškodnenie.

Ako funguje celý proces?

Veľmi jednoducho, keďže je celý proces od začiatku až do konca plne digitálny.

1. Podáte žiadosť

Jednoducho a prehľadne podáte v priebehu 3 minút žiadosť o odškodnenie  prostredníctvom nášho online formulára.

2. Spracujeme žiadosť

Overíme nárok na odškodnenie, pošleme vám formulár na splnomocnenie a zadarmo vyriešime väčšinou do 6 týždňov.

3. Získate peniaze

Získanú finančnú kompenzáciu až do výšky 600 € vám vyplatíme na váš účet.

Často kladené otázky

Vy sa pýtate, my odpovedáme. Jasne a transparetne. Nemáme pred Vami žiadne tajomstvá, budujeme jedinečný klientsky servis, posúďte ho sami.

Ako mám postupovať pri podaní žiadosti?
Žiadosť je možné podať prostredníctvom týchto webových stránok. Žiadosť má podobu formulára pre každý typ udalosti a zahŕňa 3 kroky.
V prvej časti zadaním údajov o udalosti sa obratom dozviete, či podľa parametrov daných Nariadením (ES) č. 261/2004 je možné uplatniť nárok na finančnú kompenzáciu. Toto overenie je zdarma.
Ak sa dozviete, že váš nárok je oprávnený, vyplníte ďalšie časti formulára, kde vyberiete svoj zákaznícky program (pozrite sekciu Cenník), a na záver budete požiadaní o súhlas s Príkaznou zmluvou, ktorá upravuje poskytnutie našich služieb. Prípadný servisný poplatok je možné uhradiť online platobnou kartou či on-line transferom.
V priebehu štyroch pracovných dní bude vaša žiadosť spracovaná a budete kontaktovaní naším pracovníkom, ktorý vás bude informovať o priebehu vybavovania vašej žiadosti. Informácie o stave konania zároveň uvidíte vo svojej registrovanej sekcii pod číslom podanej žiadosti.
Hoci formulár vyhodnotí podľa zadaných údajov váš nárok na kompenzáciu ako pravdepodobný, spoločnosť Studio JS, s.r.o. vyhradzuje právo, na základe následného podrobného skutkového a právneho overenia  okolností konkrétneho prípadu, prísť k odlišnému stanovisku. V takom prípade je klient okamžite informovaný, prípadne požiadaný o doplnenie poskytnutých údajov.
V prípade potvrdenia oprávnenosti  vášho nároku budete požiadaní o udelenie plnej moci pre konanie pod vaším menom s dopravcom. V záujme ochrany klienta niektorí dopravcovia vyžadujú splnomocnenie v origináli, prípadne tiež doloženie osobného identifikačného dokladu.
Pre vybavovanie vášho nároku je vždy nutné doložiť letenku či cestovnú zmluvu a pokyny k zájazdu ? odporúčame doložiť v poslednej časti formulára kópie všetkých dokumentov, ktoré sa k vašej ceste viažu (palubných vstupeniek, účtenky, predchádzajúcej korešpondencie s leteckou spoločnosťou atď.), ak ich máte k dispozícii.
Aké služby poskytume?
Pomáhame cestujúcim vybavovať ich nároky voči leteckým spoločnostiam vzniknuté z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004.
Často sa pri ich uplatnení cestujúci stretáva s odmietnutím, neochotou až klamlivým konaním. My ponúkame kompletný a odborný servis pri vybavovaní Vašich nárokov voči leteckým spoločnostiam, šetríme Váš čas a náklady.
Čo znamená kompenzácia v leteckej doprave?
Ak problém na lete či nadväznom lete nevznikol z dôvodov tzv. mimoriadnych okolností (nepriaznivé meteorologické podmienky, rozhodnutie orgánov riadenia letovej prevádzky, štrajky, prírodné katastrofy, politické nepokoje a pod.), je za nich zodpovedný ten dopravca, ktorý let prevádzkuje. Okrem povinnej starostlivosti v podobe náhradnej dopravy, občerstvenia a ďalších služieb taktiež paušálnu finančnú kompenzáciu. Tá je daná v rozsahu danom európskym Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004. Jeho celý text je dostupný tu.
 
Jeho rozsah bol ďalej rozšírený na základe záväzných právnych výkladov daných Európskym súdnym dvorom. Je záväzné pre lety do/z územia EÚ všetkých  dopravcov registrovaných v členskom štáte EÚ (vrátane Švajčiarska, Nórska a Islandu) a pre lety všetkých dopravcov odlietajúcich z letiska nachádzajúceho v členskej krajine Únie.

Prevádzkové nepravidelnosti zakladajúce právo na finančnú kompenzáciu sú:

Zrušenie letu, o ktorom nebol cestujúci s dostatočným predstihom informovaný ? cestujúci musí byť informovaný s predstihom viac než 14 dní pred odletom bez toho, aby mu bol zaistený náhradný let v obdobných časoch, inak vzniká nárok na kompenzáciu.
 
Meškanie letu je dlhšie než 3 hodiny oproti plánovanému príletu do cieľa vašej cesty.
 
Zmeškanie nadväzného letu: v prípadoch, že máte viacúsekovú letenku a meškanie  či zrušenie letu na iba úseku má za následok, že sa do svojho cieľového miesta určenia dostanete s meškaním viac než 3 hodiny oproti plánovanému času príletu, vzniká nárok na kompenzáciu voči tomu dopravcovi, ktorý na predmetnom úseku nepravidelnosť zavinil.
 
Presmerovanie letu, t. j. zmena miesta odletu či pristátia či zmena trasy letu, ktorého výsledkom je meškanie vášho príletu do cieľa vašej cesty.
 
Odoprenie nástupu na palubu lietadla. Dôvodom je, že letecká spoločnosť predala viac leteniek, než je kapacita lietadla, alebo bolo lietadlo, plánované na váš let, nahradené menším typom, s menším počtom prepravných miest, v takom prípade sa môže stať, že sa do lietadla nedostanete.
 
Zníženie prepravnej triedy, t. j. ak ste z dôvodu nedostatku miest na palube nútený cestovať v nižšej prepravnej triede, než zodpovedá vašej letenke.

Výška paušálnych kompenzácií záleží od letovej vzdialenosti:

Do 1500 km – 250 EUR,
1501 až 3500 km – 400 EUR,
nad 3500 km – 300 – 600 EUR

Bez ohľadu na dôvod nepravidelnosti je dopravca vám povinný zaistiť starostlivosť spočívajúcu v:

– dostatočnej informovanosti
– náhradnom spojení podľa možností alebo vrátenie cestovného
– občerstvenie, eventuálne ubytovanie a transfer v rozsahu zodpovedajúcom času čakania
– 2 telefónne hovory či zodpovedajúci prístup na internet či fax.
– Ak túto starostlivosť neposkytol, je povinný vám preplatiť výdavky, ktoré ste hradili priamo (v primeranom rozsahu).
– Pre poskytnutie starostlivosti a finančných kompenzácií nie je rozhodujúce, či cestujete individuálne, alebo v rámci organizovaného zájazdu, podmienkou je potvrdená rezervácia na daný let.
 
Ako dlho môžem spätne žiadať o kompenzáciu?
Právo na kompenzáciu je v ČR možné uplatniť až 3 roky spätne od dátumu letu (od 1. 1. 2014). Vzhľadom na možné odmlky v konaní s leteckou spoločnosťou treba žiadosť podať s predstihom, zhruba do 30 kalendárnych mesiacov od dátumu letu.
Aktuálne sa to týka letov v rokoch 2018, 2019 a 2020!
Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká? / COVID-19
Nárok na kompenzáciu nevzniká v prípade, keď je Váš let zrušený, prípadne má meškanie z dôvodu mimoriadnej okolnosti, ktorá sa vzťahuje na Váš let a nie je leteckým dopravcom žiadnym spôsobom ovplyvniteľná. Najčastejšie sa jedná o nepriaznivé poveternostné podmienky, štrajk zamestnancov na letisku alebo spoločností zabezpečujúcich riadenie letovej prevádzky, bezpečnostné dôvody. 

cenník služieb

Jednoduchý, prehľadný, transparetný a hlavne zrozumiteľný pre každého.

U nás žiadne ďalšie alebo skryté poplatky nenájdete.

Poplatok platíte jedine v prípade úspešného vymoženia kompenzácie, z ktorej si nárokujeme servisný poplatok vo výške 25% z vymoženej sumy + zákonné DPH.